Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Who wants to live forever..."But touch my tears with your lips
Touch my world with your fingertips
And we can have forever
And we can love forever
Forever is our today"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου